FAQ
Vanliga frågor och svar.

Kommer det att kosta någonting att använda era tjänster?

Våran tjänst kommer alltid vara kostnadsfri för konsumenter. För producenter kommer första året vara helt kostnadsfritt, därefter kommer det finnas olika prisnivåer, varav en nivå alltid kommer vara kostnadsfri.


Kan man fortfarande sälja via REKO-ringen?


Ja, REKO-ringar kan skapa och administrera utlämningar som vanligt i appen men med mycket bättre översikt. Ansökan görs hos REKO-ringen i appen för att få dela ut på deras utlämningsplats. Hur säkerställer ni kvalitén i tjänsten?

Genom att ha kompetensen för drift och utveckling inom verksamheten samt vara lyhörda mot användarnas behov.

Kommer ni att erbjuda leverans av varor? På sikt kommer vi att kunna erbjuda en distributionslösning för att förenkla och tillgängliggöra producenternas varor för ännu fler konsumenter. 


När kommer ni lansera era tjänster till allmänheten?

Producenter kan registrera sig redan nu och vi kommer att släppa appen under sommaren 2023.


Kommer ni att ha en egen betaltjänst?


Vi kommer på sikt att erbjuda en egen betallösning för flera olika betalalternativ. Producenten kommer dock alltid kunna bestämma önskad metod för betalning vid en affär.

Kortfattat, vad är det Virvelvind vill skapa?

Vi vill skapa bättre förutsättningar för våra lokala producenter att livnära sig på sin verksamhet och därmed hjälpa till att skapa en hållbar konsumtion och landsbygd(hjälp medieprofil, marknadsföra, handelsplats)(det fokus våra lokalproducerade varor förtjänar) och i samband med det öka kunskapen kring hur hållbar produktion och konsumtion kan fungera med högkvalitativa råvaror.

Fler frågor och svar kommer fyllas på här allt eftersom de dyker upp! Är det något du undrar över som inte besvarades här?